Persondatapolitik hos REBILD BILER

Vor politik omhandler hvordan vi anvender og beskytter persondata og sikre at medarbejderne har kendskab til reglerne der gælder for brug af persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde.

Denne politik supplerer vores andre politikker om it-sikkerhed, internet og e-mail o.l.

Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondata forordningenherunder særligt art. 13. Michael B. Christensen er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger sker dette til Persondataloven.

Læs hele politikken – klik her.